Znaczenie imienia Rejestracja urodzenia dziecka

Rejestracja

Polega ona na wpisaniu faktu narodzin człowieka do Ksiąg Stanu Cywilnego, które prowadzą Urzędy Stanu Cywilnego (USC)). Wpis ma formę Aktu urodzenia. Sporządza się go na podstawie przedstawionych przez rodziców dokumentów.

Kiedy należy dokonać rejestracji.

Obowiązku tego należy dokonać w ciągu 14 dni od urodzenia dziecka, a jeśli dziecko urodziło się martwe, w ciągu 3 dni.

Gdzie należy dokonać rejestracji

W Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Jeśli jednak rodzice mieszkają gdzie indziej, mogą swoje dziecko zarejestrować w swoim USC, to jest właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obu rodziców lub jednego z nich. W takim przypadku USC rodziców prześle dokumenty do USC miejsca urodzenia dziecka, by ten sporządził akt urodzenia.

USC jest częścią Urzędu Gminy. To wójt (burmistrz, prezydent) pełni funkcje kierownika USC, choć faktycznie działa on przez zastępców i pracowników. W mniejszych miejscowościach USC będzie znajdował się w Urzędzie Gminy. W miastach (większych gminach) może być kilka urzędów, które dzielą między sobą terytorium miasta. Najlepiej sprawdzić wszelkie informacje na stronie urzędowej Twojej gminy.


Kto ma zgłosić urodzenie dziecka

Obowiązek zgłoszenia dziecka ciąży w pierwszej kolejności na ojcu oraz matce, jeśli stan zdrowia jej na to pozwala. Następnie zobowiązane są inne osoby obecne przy porodzie, np. lekarz, położna. Jeśli dziecko urodziło się w szpitalu, to również jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia.

Jest możliwość ustanowienia (pisemnie) pełnomocnika, który dokona zgłoszenia.

Rodzice dokonują zgłoszenia ustnie.

Lekarz, położna, lub zakład opieki zdrowotnej przygotowuje dokument zgłoszenia, wpisując w nim informacje o rodzicach dziecka jak i informacje medyczne o dziecku.

Czytaj dalej o pisemnym zgłoszeniu
i wymaganych dokumentach

wstecz Wstecz